Zorgzaamheid voor de natuur en het milieu heeft altijd al onze belangstelling gehad. In deze tijd komt het woord duurzaam steeds vaker terug in de media. De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat er op het gebied van energieverbruik iets moet veranderen. Met onze kachels dragen wij actief bij aan het terugdringen van energieverbruik van fossiele brandstoffen.
Verbruik: onze kachels slaan de warmte van één mandje hout op en houden de verblijfsruimte een etmaal warm. Door de optimale verbranding van het hout zijn de rookgassen schoon en brandt de kachel uiterst zuinig. Het behaalde rendement (= de verhouding tussen de ingevoerde hoeveelheid brandhout [in kJoules] en de afgegeven hoeveelheid warmte [in kJoules]) van een Artstoves kachel ligt boven de 90%.
Biomassa: hout is de oudste en meest milieuvriendelijke brandstof op aarde. Het is de enige brandstof die steeds opnieuw kan worden aangeplant. Bomen nemen tijdens hun leven evenveel CO2 op als zij tijdens het verbranden afgeven (CO2 neutraal). Een korte stooktijd per dag betekent een geringe uitstoot van verbrandingsgassen. De schone gassen bevatten vooral kooldioxide (CO2) en waterdamp. Kooldioxide wordt door planten en bomen opgenomen.
Duurzame bouwmaterialen: hierin past heel goed het gebruik van leemstenen. Leemstenen worden gemaakt door leem, zand en water onder druk samen te persen om daarna aan de lucht te laten drogen. Leemstenen worden niet gebakken en zijn daarmee in hun productieproces energie-zuinig. Bovendien kan je leemstenen – als zij worden afgedankt – gewoon in de tuin gooien, zij worden dan vanzelf weer leem en zand.
 Onze baksteenkachels worden vaak gemaakt van gebruikte stenen. Ons standpunt is, dat een goede steen niet weggegooid hoeft te worden. Bovendien “leven” oude bakstenen vaak meer dan nieuwe.
 Tenslotte gebruiken wij bij de bouw van onze kachels leemmortel als verbindingsmateriaal. Een 100% natuurproduct wat achteraf ook weer aan de natuur kan worden teruggegeven