Vóórdat aan de bouw van de oven gewerkt gaat worden moet duidelijk zijn waarvoor hij gebruikt gaat worden. Een oven voor gebraad stelt andere eisen aan de isolatiewaarden van de buitenwand dan een oven die alleen voor brood of pizza gebruikt gaat worden.

Op basis van uw wensen wordt er een schetsontwerp gemaakt van de oven zoals wij denken dat deze eruit zou kunnen gaan zien. Dit ontwerp wordt met u besproken. Hierna volgt het definitieve ontwerp samen met een calculatie van de kosten.

Voor een prijsindicatie en nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.